OECD – Polska ma wystarczająco środków, aby wspierać inne kraje

Według OECD Polska powinna potroić swoje wysiłki w świadczeniu pomocy krajom uboższym od niej samej. Polska gospodarka z powodzeniem się rozwija, dlatego powinna intensywniej wspierać inne państwa. Okazuje się jednak, że nie jest to sugestia w stronę naszego kraju, a raczej ostrzeżenie.

Dlaczego Polska powinna zwiększyć nakłady na pomoc biedniejszym państwom?

Wniosek z przedstawionego raportu OECD jest taki, że Polska powinna zwiększyć swoje nakłady na pomoc biedniejszym krajom. Dotychczas przeznaczyliśmy na ten cel 0,1% DNB, jednak aby wywiązać się z wcześniejszych obietnic wartość ta powinna wzrosnąć do 0,33% do roku 2030. Pomimo iż Polska znacznie zwiększyła ilość swoich działań mających na celu wspieranie innych państw, przykładowo pomoc Gruzji, Mołdawii i Ukrainie w kwestiach przekształceń administracji oraz rozbudowy sektora prywatnego, to według przewodniczącej Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD jest to zbyt mało. Przewodnicząca Charlotte Petri Gornitzka zaprezentowała tydzień temu odpowiedni raport, który skwitowała następującymi słowami:

„Polska gospodarka się rozwija, kontekst gospodarczy nie powinien więc ograniczać zaangażowania Polski w tej mierze. Raport wskazuje jasno, że jesteście gotowi do skuteczniejszego świadczenia pomocy”

W jaki sposób Polska może skuteczniej pomagać innym krajom?

Polska mogłaby skuteczniej udzielać pomocy innym dzięki swojemu doświadczeniu i posiadanym kompetencjom. Przewodnicząca komisji zasugerowała, że kraj nad Wisłą powinien popracować nad efektywnością działań na arenie międzynarodowej. Jej zdaniem Polska byłaby w stanie zrobić o wiele więcej w najbardziej potrzebujących częściach świata, jednak aby tego dokonać niezbędne byłoby przeznaczenie pewnej ilości środków na wyznaczone, konkretne obszary.

Gortnitzka zwróciła uwagę na to, że Polska prowadzi zbyt wiele projektów, przez co finanse ulegają rozdrobnieniu. Te same kwoty przeznaczone na bardziej skonkretyzowane cele mogłyby dawać o wiele lepsze efekty. Problemem Polski są stosunkowo zbyt wysokie koszty administracyjne względem niskiego poziomu finansowania. Przy skupieniu środków finansowych na większe cele, nasz kraj będzie mógł odpowiadać na naglące potrzeby krajów, do których byłaby kierowana pomoc. W wykonanym raporcie znalazł się również zapis dotyczący stworzenia długoterminowego planu pomocy – dotychczas pomoc kierowana do innych państw była raczej doraźna i fragmentaryczna.

Polska przynależy do Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD od 2013 roku

Na realizację postanowień pozostało Polsce już tylko 13 lat, jednak obecna na konferencji wiceminister spraw zagranicznych Joanna Wronecka podkreśliła, że Polska w tej kwestii kieruje się ambicją. Wspomaganie biedniejszych krajów, które nie są tak zaawansowane gospodarczo jak Polska wpływa na zmniejszanie się ubóstwa na świecie i poprawę jakości życia wielu ludzi, co jest wyjątkowo szczytnym celem. Polska stanowi część Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD od 2013 roku. W ramach swoich działań wspomagała pięć państw: Angolę, Białoruś, Ukrainę, Chiny oraz Etiopię. Każdy kraj członkowski podlega co pięć lat przeglądowi swoich działań na rzecz pomocy międzynarodowej.

Źródło: PAP

Leave A Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *